Pingvinmerket

Pingvinmerket

Dekker kjernefunksjonen gli.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

Gli på magen – linjeholdning
Gli på ryggen – linjeholdning
Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark
Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede:

Gli på magen: Gli på magen så strak som mulig med fraspark i veggen eller ved hjelp av instruktøren.
Gli på ryggen: Gli på ryggen så strak som mulig eventuelt ved hjelp av instruktøren («turbulent glidning»).
Gli med rotasjon fra mave til rygg: Eleven skal stupe uti fra kanten, snu seg over på rygg (kombinert rotasjon), gli så strak som mulig med dreining fra rygg til mage puste ut drei tilbake til ryggliggende.
Stup: Sittende eller stående stup fra kant eller startpall. Eleven skal gli med rotasjon fra mave til rygg.