Skilpaddemerket

Skilpaddemerket

Dekker kjernefunksjonen flyte.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning
Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste
Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning
Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning
Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede:

Trå vannet: Trå vannet i vertikal posisjon.
Flyte på magen: Flyte på magen så strak som mulig, eventuelt som sjøstjerne.
Flyte på ryggen: Flyte på ryggen så strak som mulig.
Vannhjulet: Trå vannet rundt i 360° sirkel.