Meny Lukk

Protokoll etter årsmøtet 21.mars 2024

Nordkapp svømmeklubb avholdt sitt årsmøte torsdag 21.mars 2024. Det var 7 stemmeberettige som møtte.

Nordkapp svømmeklubb vil takke Jonas Salamonsen som gikk ut av styret for mange års god innsats i svømmeklubben, både som styremedlem og trener,

Det nye styret består av:

Leder Arnt Edmund Ofstad
Nestleder Bengt Altmann
Styremedlem Fred Gjøran Einvik
Styremedlem Jens Petter Jensen
Styremedlem Egil Per-Ole Myrheim

Varamedlem June Alseth
Varamedlem Rebecca Jensen