Ekstraordinært årsmøte

Styret i Nordkapp svømmeklubb inviterer til ekstraordinært årsmøte på Kystverket 4.november kl 19:30.

Som følge av at Sigve Gusdal er begynt i ny jobb som økonomisjef i Nordkapp kommune har han meldt fra at han vil fratrå som styreleder i Nordkapp svømmeklubb. Svømmeklubben må derfor velge ny leder og styret innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte.

Sak som skal behandles:

Valg av styreleder

Utsatt årsmøte i Nordkapp svømmeklubb 2020

Årsmøtet utsettes. Som følge av korona-tiltakene oppfordrer idrettskretsen idrettslagene å utsette årsmøtene inntil videre. Ny frist for gjennomføring av årsmøtet er satt til 15.juni. Nordkapp svømmeklubb kommer tilbake med ny innkalling når situasjonen er mer avklart.

Opprinnelig innkalling:

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb. Årsmøtet avholdes mandag 30.mars 2020 kl 19:30 på Kystverket.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16.mars 2020 til post@nordkappsk.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet på www.nordkappsk.org.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordkapp svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordkapp svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nordkapp svømmeklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Nordkapp svømmeklubb kontaktes på post@nordkappk.org.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle».

Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

  • De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.

Her finner du veilederen.

Vi ønsker at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten varsler om dette. I utgangspunktet skal du varsle til idrettslaget ditt, men du kan også kontakte idrettskretsen.

Nordkapp svømmeklubb kan kontaktes via epost til post @ nordkappsk.org evt via kontaktskjema på nettsiden ( https://www.nordkappsk.org/kontakt-oss/ ). Du kan også ta kontakt direkte med styreleder Sigve Gusdal eller en av de andre i styret.

Innbetalinger til ny svømmehall

Innbetaling kan skje til kontonr 4910 13 99817 eller Vipps #688650

Følgende har betalt inn pengegaver til ny svømmehall:

NavnBeløpInnbetalt datoKommentar
LHL Nordkapp v/Annie Mobakk2417527.06.2019
Kjell A Bjørnå200027.06.2019
Arve Andersen500004.02.2020
Margaret Storhaug200014.04.2020
Turid Løkke Pedersen50005.05.2020
Greta F Andersen100001.02.2021
Erik Langfeldt200008.03.2021
Fred Gjøran Einvik200004.05.2021

Svømmehallgruppa og Nordkapp svømmeklubb takker så mye for bidragene og håper at ny svømmehall kan realiseres så snart som mulig.

Årets Svøm langt-kampanje – Svøm deg til Albania!

Nordkapp svømmeklubb deltok også i år på årets Svøm langt-kampanje. Lokale vinnere i klassen ungdom (14-18 år) ble Emia Hansen, mens Ugne Breivyte vant i klassen barn (inntil 13 år)

Kampanjens mål
Gjennom kampanjen håper Norges Svømmeforbund å motivere flere til å være fysisk aktive og bruke svømming som mosjonsaktivitet.

Svømmeforbundet har satt noen konkrete må å nå i selve Svøm langt-kampanjen:
– Alle deltakere fra og med året en fyller 14 år skal svømme 10 000 m fra 1. januar til 31. mars*
– Alle deltakere til og med året en fyller 13 år skal svømme 2 500 m fra 1. januar til 31. mars*
* For de som har en funksjonsnedsettelse er målene 5 000 m (voksne) og 1 500 m (barn).

Isbjørnsvøm i Hammerfest 14-15.april

Neste svømmestevne er Isbjørnsvøm i Hammerfest 14-15.april. Stevnet består av en approbert del og en rekruttdel.

Øvelser approberte:
50 fri
100 bryst
50 rygg
100 fri
50 butterfly
100 mystisk medley(?)
100 rygg
50 bryst

Rekruttøvelser:
25 bryst
50 fri
25 rygg
50 bryst
100 fri
25 fri
50 rygg

Stevnet starter kl 10 lørdag morgen, med innsvømming en time før. Det betyr at vi må reise til Hammerfest fredag ettermiddag og kommer hjem søndag ettermiddag. Vi håper mange av våre svømmere har lyst å delta her. Vi trenger også flere reiseledere.

Innkalling til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb torsdag 15.mars 2018 kl 19

Det innkalles med dette til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb torsdag 15.mars 2018. Årsmøtet finner sted på Kystverket kl 19.

Sakliste:

Sak 1: ​Godkjenning av de stemmeberettigede
Forslag til vedtak: Intet

Sak 2:​ Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.
​​
Sak 3:​ Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll.
Forslag til vedtak: Møteleder: Intet, Referent: Intet

Sak 4:​ Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetninger.
Forslag til vedtak: Årsberetning godkjennes

Sak 5:​ Behandling av idrettslagets regnskap.
Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes

Sak 6:​ Behandle forslag og saker.
Forslag til vedtak:

Sak 7:​ Fastsette medlemskontingent.
Forslag til vedtak: 500 kr / 250 kr (1 år/ 0,5 år) videreføres

Årsmøte gir styret fullmakt til å sette egenandel til 0 kroner som egenandel ved svømmestevne ved behov.

Sak 8:​ Behandling av idrettslagets budsjett.
Forslag til vedtak: Budsjett godkjennes

Sak 9: Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.
Forslag til vedtak: Ingen endring

Sak 10:​ Foreta valg.

Bakgrunn før behandling
a. Leder Sigve Reidar Hansen Gusdal står på valg
b. Styremedlem Hege Rise står på valg
c. Revisor 2018: forslag om videreføring av Line Gusdal og Harald Frantzen
d. Bengt Altmann forklarer valg av representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i.
e. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 vara for er på valg fra 2018:

Forslag til vedtak: Intet

VEDLEGG TIL MØTET:

ÅRSBERETNING

Regnskap 2017 (fremlegges på årsmøtet)

Budsjett 2018 (fremlegges på årsmøtet)

Revisjonsberetning 2017