Meny Lukk

Solidaritetsfond

Årsmøtet 25.april 2023 vedtok at Nordkapp svømmeklubb skulle etablere solidaritetsfond. Solidaritetsfond er idrettens og klubbenes svar for å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og generell barnefattigdom. Målet er at ingen barn/unge skal falle ut av idretten p.g.a. familiens økonomi. Familier kan søke om å få delfinansiert / støtte til utgifter til aktivitet i klubbens regi. Det kan bl.a. vært støtte til stevner, reiser eller treningsavgift. Alle klubbene har egne retningslinjer for fondet, tilpasset bl.a idrettens egenart og størrelse.

Styret i Nordkapp svømmeklubb vil utarbeide retningslinjer for fondet. Solidaritetsfondet skal ikke fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en vanskelig økonomisk situasjon. En situasjon alle kan komme opp i. Solidaritetsfond er en ordning internt i idretten. Ved siden av dette kan NAV, Flyktningetjeneste og andre også ha ordninger for familier med behov for økonomisk bistand.