Meny Lukk

Varsling

Seksuell trakassering og overgrep, mobbing, rasisme og diskrimering, vold og trusler. Dersom selv opplever eller observerer kritikkverdige forhold i Nordkapp svømmeklubb er det viktig at dette blir tatt tak i. Du kan enkelt varsle om dette ved å sende inn ditt varsel på idrettsforbundets varslingsportal.

Mitt varsel er idrettsforbundets varslingsportal. Her kan du sende inn varsel anonymt eller ikke-anonymt.

Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle».

Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Norges idrettsforbund har en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

  • De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.

Her finner du veilederen.

Vi ønsker at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten varsler om dette. I utgangspunktet skal du varsle til idrettslaget ditt, men du kan også kontakte idrettskretsen.

Varslingsplakat

Nordkapp svømmeklubb kan kontaktes via epost til post @ nordkappsk.org evt via kontaktskjema på nettsiden ( https://www.nordkappsk.org/kontakt-oss/ ). Du kan også ta kontakt direkte med styreleder eller en av de andre i styret.