Meny Lukk

Utsatt årsmøte i Nordkapp svømmeklubb 2020

Årsmøtet utsettes. Som følge av korona-tiltakene oppfordrer idrettskretsen idrettslagene å utsette årsmøtene inntil videre. Ny frist for gjennomføring av årsmøtet er satt til 15.juni. Nordkapp svømmeklubb kommer tilbake med ny innkalling når situasjonen er mer avklart.

Opprinnelig innkalling:

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb. Årsmøtet avholdes mandag 30.mars 2020 kl 19:30 på Kystverket.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16.mars 2020 til post@nordkappsk.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet på www.nordkappsk.org.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordkapp svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordkapp svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nordkapp svømmeklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Nordkapp svømmeklubb kontaktes på post@nordkappk.org.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret