Meny Lukk

Protokoll etter årsmøtet 25.april 2023

Nordkapp svømmeklubb avholdt årsmøte på Kystverket 25.april 2023. 8 stemmeberettige møtte og årsmøtet vedtok blant annet etablering av solidaritetsfond. Et solidaritetsfond er idrettens og klubbenes svar for å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og generell barnefattigdom. Målet er at ingen barn/unge skal falle ut av idretten p.g.a. familiens økonomi. Familier kan søke om å få delfinansiert / støtte til utgifter til aktivitet i klubbens regi. Det kan bl.a. vært støtte til stevner, reiser eller treningsavgift.

Hele styret i Nordkapp svømmeklubb ble gjenvalgt slik at det sittende styre består av følgende:

Leder Arnt Edmund Ofstad

Nestleder Bengt Altmann

Styremedlem Fred Gjøran Einvik

Styremedlem Jonas Salamonsen

Styremedlem Jens Petter Jensen

Varamedlem June Alseth

Varamedlem Rebecca Jensen