Årsmøte 28.mars 2017

Nordkapp svømmeklubb avholdt årsmøte 28.mars 2017. Styret fortsetter. Følgende sitter i styret i Nordkapp svømmeklubb:
Leder Sigve Gusdal
Nestleder Bengt Altmann
Styremedlem Ann-Evy Johannnessen
Styremedlem Hege Riise
Styremedlem Fred Gjøran Einvik

Under finnes lenke til årsmøtedokumentene. Protokollen blir lagt ut så fort den er klar elektronisk.

Innkalling årsmøte

Sakliste og saksdokumenter til årsmøtet

Årsmelding 2016

Haimerket

Haimerket

Fokus på medley

På Hai-nivået har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene. I tillegg repetisjon fra tidligere nivåer.

Læringsmål
Kunne svømme medley
Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
Kunne grunnleggende livredning i vann

Delmål
Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg
Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst
Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl
Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
Kunne svømme 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng)

Livredningstest: Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannfla-ten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand , ilandføring 25 m. av «den forulykkede» ved hjelp av forlenget arm. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.

Delfinmerket

Delfinmerket

Fokus på bryst- og butterflyteknikken

På Delfin-nivået har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-nivået har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert. I tillegg repetisjon fra tidligere nivåer.

Læringsmål
Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
Kunne svømme med klær og trå vannet

Delmål
Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning
Kunne utføre 3 butterflybeinspark under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.
Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Sjøløvemerket

Sjøløvemerket

Fokus på bryst- og butterflybevegelsen

På Sjøløve-nivået har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynneropplæringen, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået. I tillegg er det viktig med repetisjon fra de tidligere nivåene.

Læringsmål
Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

Delmål
Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel/flytepinne/pølse under brystet)
Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak (syklus)
Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linje-holdning
Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Selmerket

Selmerket

Fokus på crawl og rygg

På Sel-nivået har man, foruten repetisjon fra tidligere nivåer, fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynneropplæringen. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Læringsmål
Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå
Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Delmål
Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta
Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «super-mann» på venstre side
Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne/pølse), med pusting
Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen
Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann
Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming
Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg
Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste rednings-line/livbøye («throw»)

Selungenmerket

Selungen

Dekker kjernefunksjonen fremdrift.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting
Crawlsvømming uten pust
Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning
Ryggsvømming – linjeholdning – puste
Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

Krav for funksjonshemmede:

Sculling: Ligg på ryggen og utfør ulike scullingbevegelser. Roter til magen og utfør ulike scullingbevegelser, eller crawl benspark.
Crawl – Rygg: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, starte crawlsvømming med pust ca.10 meter og rotere på ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca.10 meter. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med «ti på to-tak». Elever som ikke kan svømme crawl skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, og rotere til ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca.10 meter. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med «ti på to-tak».
Bryst: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol, og gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten. Deretter skal eleven svømme 10 meter brystsvømming med rytmisk pusting.

Pingvinmerket

Pingvinmerket

Dekker kjernefunksjonen gli.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

Gli på magen – linjeholdning
Gli på ryggen – linjeholdning
Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark
Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede:

Gli på magen: Gli på magen så strak som mulig med fraspark i veggen eller ved hjelp av instruktøren.
Gli på ryggen: Gli på ryggen så strak som mulig eventuelt ved hjelp av instruktøren («turbulent glidning»).
Gli med rotasjon fra mave til rygg: Eleven skal stupe uti fra kanten, snu seg over på rygg (kombinert rotasjon), gli så strak som mulig med dreining fra rygg til mage puste ut drei tilbake til ryggliggende.
Stup: Sittende eller stående stup fra kant eller startpall. Eleven skal gli med rotasjon fra mave til rygg.

Skilpaddemerket

Skilpaddemerket

Dekker kjernefunksjonen flyte.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning
Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste
Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning
Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning
Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede:

Trå vannet: Trå vannet i vertikal posisjon.
Flyte på magen: Flyte på magen så strak som mulig, eventuelt som sjøstjerne.
Flyte på ryggen: Flyte på ryggen så strak som mulig.
Vannhjulet: Trå vannet rundt i 360° sirkel.