Haimerket

Haimerket

Fokus på medley

På Hai-nivået har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene. I tillegg repetisjon fra tidligere nivåer.

Læringsmål
Kunne svømme medley
Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
Kunne grunnleggende livredning i vann

Delmål
Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg
Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst
Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl
Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
Kunne svømme 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng)

Livredningstest: Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannfla-ten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand , ilandføring 25 m. av «den forulykkede» ved hjelp av forlenget arm. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.