Fra arkivet: Vi drar – til Mallorca

Dette utklippet er fra Finnmarksposten våren 1987. Nordkapp svømmeklubbs svømmere var da svært glade for at en planlagt treningsleir til Mallorca ble reddet. Nordkapp sparebank og Nordkapp Lions Club gikk sammen for å dekke de resterende utgiftene klubben hadde etter at en sponsoravtale ble avlyst.
Utklipp fra Finnmarksposten

Sånn startet det hele…

Liselotte Hansen gjorde  i forbindelse med Nordkapp svømmeklubbs 50-årsjubileum i 2010 et solid stykke arbeid for å kartlegge historien til klubben. Hun bladde seg gjennom årgang etter årgang av Finnmarksposten og Vestfinnmark Arbeiderblad for å finne artikler om klubben. Her kommer et utdrag av det Liselotte fant. Continue reading

NSKs styre gjennom tidene

Som et ledd i arbeidet med Nordkapp svømmeklubbs historie ønsker vi å lage en oversikt over styrets sammensetning gjennom tidene. Oversikten under er mangelfull og vi er svært interessert i å få laget en komplett liste. Dersom du kan bidra med navn eller har årsberetninger, møtereferater eller annet vil vi gjerne at du tar kontakt.
Continue reading