Meny Lukk

Nils Tuff Carlsen

For alle som var aktive fra svømmeklubbens start er ett navn som for alltid vil være der:

Nils Tuff Carlsen.

Nils Tuff CarlsenHan kom som ung lærer til Honningsvåg, og da det ble snakk om å få i gang svømmeklubb så var det han som ble leder for arbeidsutvalget, og selvfølgelig var han med i det første styret som sekretær. Etter bare et år overtok han styringen sjøl.

Nils Tuff Carlsen var svømmeklubbens primus motor, derom ingen tvil, og sammen med dyktige instruktører fikk de gode resultater etter hvert. Det ble avviklet stevner som fikk hele Honningsvågs befolkning til å møte opp i svømmehallen. Fra Norges Idrettsforbund fikk Nordkapp Svømmeklubb diplom for sitt arrangement av sonemesterskap som ble avviklet 23. april 1961. Det i forbindelse med Idrettsforbundets 100års jubileum.

På det stevnet deltok 90 jenter og gutter, og det i en  svømmehall stappfull av tilskuere.

I 1962 hadde hans arbeid allerede utmerket seg og under et svømmestevne  i Honningsvåg fikk han overrakt en blomstervase i sølv fra Nordkapp kommune. Han fortsatte sitt arbeid i klubben selv om det til tider måtte ha vært slitsomt. Men resultatene han oppnådde med sine svømmere gjorde nok at han holdt ut.

Nils Tuff Carlsen var trener, reiseleder, dommer, tidtaker, leder for Nordkapp Svømmeklubb og i 1964 var han i tillegg leder for Vest-Finnmark Svømmekrets og leder for Nord-Norsk Svømmekomite. Innen svømmesporten var han på den tid en velkjent og aktet mann.

Etter 11år i Honningsvåg forlot han Honningsvåg. Av ordføreren fikk han overrakt en vakker tinnskål hvor det sto: ”Takk for god innsats i skole og idrett 1959 – 1970. Nordkapp kommune.”

Nils Tuff Carlsen skulle selvfølgelig ha vært til stede under denne 50års markeringen, men han døde etter et lengre sykeleie 2.desember 2005. På vegne av Nordkapp Svømmeklubb, jubileumskomiteen og alle svømmerne vil vi takke han for alt arbeidet.