Selmerket – fokus på crawl og rygg

Selmerket

På Sel-nivået har man, foruten repetisjon fra tidligere nivåer, fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynneropplæringen. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Læringsmål

  • Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå
  • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Delmål

  • Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta
  • Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «super-mann» på venstre side
  • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne/pølse), med pusting
  • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen
  • Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann
  • Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming
  • Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
  • Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg
  • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste rednings-line/livbøye («throw»)

Selungenmerket – dekker kjernefunksjonen fremdrift

Selungen

Krav:

Godkjent følgende kjerneøvelser:

  • Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting
  • Crawlsvømming uten pust
  • Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning
  • Ryggsvømming – linjeholdning – puste
  • Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

Krav for funksjonshemmede:

  • Sculling: Ligg på ryggen og utfør ulike scullingbevegelser. Roter til magen og utfør ulike scullingbevegelser, eller crawl benspark.
  • Crawl – Rygg: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, starte crawlsvømming med pust ca.10 meter og rotere på ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca.10 meter. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med «ti på to-tak». Elever som ikke kan svømme crawl skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, og rotere til ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca.10 meter. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med «ti på to-tak».
  • Bryst: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol, og gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten. Deretter skal eleven svømme 10 meter brystsvømming med rytmisk pusting.

Pingvinmerket – dekker kjernefunksjonen gli

Pingvinmerket

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

  • Gli på magen – linjeholdning
  • Gli på ryggen – linjeholdning
  • Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
  • Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
  • Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark
  • Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede:

  • Gli på magen: Gli på magen så strak som mulig med fraspark i veggen eller ved hjelp av instruktøren.
  • Gli på ryggen: Gli på ryggen så strak som mulig eventuelt ved hjelp av instruktøren («turbulent glidning»).
  • Gli med rotasjon fra mave til rygg: Eleven skal stupe uti fra kanten, snu seg over på rygg (kombinert rotasjon), gli så strak som mulig med dreining fra rygg til mage puste ut drei tilbake til ryggliggende.
  • Stup: Sittende eller stående stup fra kant eller startpall. Eleven skal gli med rotasjon fra mave til rygg.

Skilpaddemerket – dekker kjernefunksjonen flyte

Skilpaddemerket

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

  • Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning
  • Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste
  • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning
  • Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning
  • Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede:

  • Trå vannet: Trå vannet i vertikal posisjon.
  • Flyte på magen: Flyte på magen så strak som mulig, eventuelt som sjøstjerne.
  • Flyte på ryggen: Flyte på ryggen så strak som mulig.
  • Vannhjulet: Trå vannet rundt i 360° sirkel.

Hvalmerket – dekker kjernefunksjonen dykke

Hvalmerket

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

  • Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene
  • Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen
  • Holde pusten – dykke mellom beina på en partner
  • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

Krav for funksjonshemmede:

  • Vertikalrotasjon: Kunne reise seg i vannet med eller uten hjelp.
  • Lateralrotasjon: Kunne spinne rundt egen kropp med eller uten hjelp.
  • Kombinert rotasjon/hopp: Kunne sitte på kanten, hoppe uti og snu seg rundt på ryggen med eller uten hjelp.
  • Dykk: Kunne dykke ned til bunnen og eventuelt ta opp en gjenstand, med eller uten hjelp fra instruktøren.
  • Salto: Eleven hjelpes til å få fart framover på magen, og gjør en salto ved å trekke armene til siden og hodet inn mot brystet (Det aksepteres at saltoen kan bli «skjev» på grunn av elevens asymmetri i kroppsform og egenvekt).

Vannmerket

image

Kan brukes på Småbarnssvømming, men anbefales brukt innen Begynneropplæring fra 4/5-års alder.
Krav: gjennomført vanntilvenningsøvelser, samt godkjent testøvelse 1 og 2.

Testøvelse 1:
Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.

Testøvelse 2:
Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

For funksjonshemmede:
Når elevene er trygge i vann, skal de kunne gjennomføre følgende ferdigheter:

Hodekontroll: Hoppe opp og ned på bunnen («kenguruhopp») sammen med instruktør eller alene i minst 10sek.

Pusteteknikk:
a) Instruktøren skal kunne sprute eleven i ansiktet i minst 15sek. uten at han/hun behøver å beskytte seg.
b) Blåse en bordtennisball/»UFO» el.l. over bassenget, minst 10m.

Kroppsbevissthet:
a) Gå på bunnen eller sykle/trå vannet med eller uten hjelp fra instruktøren, og samtidig frakte et svømmebrett, ball el.l. som ligger i vannflaten gjennom bevegelse med armene, uten å berøre gjenstanden. Gjenstanden må fraktes minst 5m.
b) Henge i kanten alene.

Komme ut i og opp av bassenget ved hjelp av instruktøren:
a) Komme ut i vannet ved å holde instruktøren på skuldrene – hendene. Instruktøren fortsetter bevegelsen uti vannet ved å hoppe kenguruhopp med eleven.
b) Instruktøren hjelper eleven til liggende på magen på kanten. Eleven aker seg inn på egenhånd.

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Svømmestevne i Hammerfest

Lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016 arrangerer Hammerfest svømme- og livredningsklubb svømmestevnet Finnmark Open. Stevnet er delt i en approbert del og en ikke-approbert del. I den approberte delen kan barn født i 2007 eller tidligere delta. I den ikke-approberte delen (rekruttstevnet) kan barn som fyller 8 år i år delta.

Bassenget Isbjørnhallen er 25 meter og har 6 baner med bølgedempende baneskillere. Vanntemperaturen er 27 grader.

Les innbydelsen med øvelsesutvalg her