Vannmerket

image

Kan brukes på Småbarnssvømming, men anbefales brukt innen Begynneropplæring fra 4/5-års alder.
Krav: gjennomført vanntilvenningsøvelser, samt godkjent testøvelse 1 og 2.

Testøvelse 1:
Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.

Testøvelse 2:
Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

For funksjonshemmede:
Når elevene er trygge i vann, skal de kunne gjennomføre følgende ferdigheter:

Hodekontroll: Hoppe opp og ned på bunnen («kenguruhopp») sammen med instruktør eller alene i minst 10sek.

Pusteteknikk:
a) Instruktøren skal kunne sprute eleven i ansiktet i minst 15sek. uten at han/hun behøver å beskytte seg.
b) Blåse en bordtennisball/»UFO» el.l. over bassenget, minst 10m.

Kroppsbevissthet:
a) Gå på bunnen eller sykle/trå vannet med eller uten hjelp fra instruktøren, og samtidig frakte et svømmebrett, ball el.l. som ligger i vannflaten gjennom bevegelse med armene, uten å berøre gjenstanden. Gjenstanden må fraktes minst 5m.
b) Henge i kanten alene.

Komme ut i og opp av bassenget ved hjelp av instruktøren:
a) Komme ut i vannet ved å holde instruktøren på skuldrene – hendene. Instruktøren fortsetter bevegelsen uti vannet ved å hoppe kenguruhopp med eleven.
b) Instruktøren hjelper eleven til liggende på magen på kanten. Eleven aker seg inn på egenhånd.

Facebook

Andre runde med svømmeskole 15. november 2018, Arnt Edmund

Ny runde med flinke elever, denne gangen totalt 28 elever i løpet av 3 timer. Vi har fortsatt noen få vi ikke har fått testet ferdighetene på enda, men for de aller fleste er de riktig plassert i forhold til ferdighetsnivå. Noen få venter på plass på et høyere nivå.

De aller fleste er godt motiverte, men vi har fortsatt noen "urokråker" som forstyrrer kursene. Det kan være greit å minne sine håpefulle på at også dette er en skole - svømmeskole - slik at samme regler gjelder her som på skolen. Og det grunnleggende med dusjing og vasking, både før og etter bassenget, som også trenger påminnelser.

Vi har fortsatt ikke fått på plass et godt opplegg for de eldste, men vi arbeider med noen alternative løsninger for å gi også de gode utfordringer. Fortsatt vil det være tilgangen på instruktører og timer som vil begrense aktiviteten.

Uansett er vi i gang med et godt opplegg for de aller fleste, og som svømmeskoleelevene synes å være fornøyde med. Det er det viktigste akkurat nå.

Da har vi på onsdager i høst:
Hval, Skilpadde og noe Pingvin fra 17 -1745 (noen ledige plasser)
Selungen fra 18 - 1845. (15 elever, derfor fullt)
Sel og delvis Sjøløve/Delfin fra 19 - 1945 (noen ledige plasser)
Hvis flere ønsker å begynne med svømming, og er usikre på hvilke kurs som passer, er nivåvelgeren til hjelp.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Nordkapp svømmeklubb kjører kurs etter opplegg fra Norges svømmeskole. Der er det beskrevet 9 forskjellige kurs etter hvilket nivå barnet er på. Nivåvelgeren hjelper å finne hvilket nivå, ie hvilket kurs barnet bør gå på. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Tobias og Thea kommer ikke på svømming grunnet sykdom ... See MoreSee Less

View on Facebook

Nordkapp svømmeklubb trenger flere trenere. Dersom noen har lyst å bli trener bes de ta kontakt. Nordkapp svømmeklubb betaler for opplæringen (reise, opphold, kursavgift). ... See MoreSee Less

View on Facebook

Første runde med svømmeskole høsten 2017

Svømmeklubben har gjennomført første økt av svømmekursene på onsdag 8. november. Fra før av har vanntilvenningen på torsdager startet opp igjen.
Få instruktører, få timer og sen oppstart svømmekurs har medført flere utfordringer. Til tross for det var de 22 som var i bassenget i løpet av onsdag godt motiverte og fornøyde med å være i vann igjen. Klubben har brukt onsdagen til å finne ut av ferdighetsnivået hos de som møtte opp, og plassere disse i de kursene som er tilpasset deres ferdigheter. Dette vil innebære at noen må flyttes mellom kursene. Klubben gir beskjed til hver enkelt etter hvert som vi får sett ferdighetene til alle.

At klubben fortsetter å følge opplegget til Norges Svømmeskole, betyr at ferdigheter ligger til grunn, ikke årskull eller alder. For å mestre neste nivå, må ferdighetene på foregående nivå være oppnådd. Dermed kan noen måtte være lengre på ett nivå enn andre.

Akkurat nå har ikke klubben nok timer eller nok instruktører til å rendyrke opplegget helt, slik at noen kan oppleve i høst at de kanskje er for gode eller for dårlige for det nivået de er satt på, men dette har vi tidligere løst med å dele undervisningen noe. Første timen onsdag har i dag stor spredning i ferdigheter, som vi forsøker å løse med deling av undervisningen. Dette krever igjen nok instruktører, noe vi mangler. Ta kontakt med Fred Gjøran om noe er interessert i å hjelpe til. For mer informasjon om kursene og ferdighetsnivåene, se www.tryggivann.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

Svømmestevne i Hammerfest

Lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016 arrangerer Hammerfest svømme- og livredningsklubb svømmestevnet Finnmark Open. Stevnet er delt i en approbert del og en ikke-approbert del. I den approberte delen kan barn født i 2007 eller tidligere delta. I den ikke-approberte delen (rekruttstevnet) kan barn som fyller 8 år i år delta.

Bassenget Isbjørnhallen er 25 meter og har 6 baner med bølgedempende baneskillere. Vanntemperaturen er 27 grader.

Les innbydelsen med øvelsesutvalg her

Oppstart høsten 2016

Bassenget er for tiden stengt pga teknisk feil. Nordkapp svømmeklubb satser på oppstart mandag 19.september forutsatt at bassenget er åpnet.

Vi trenger flere trenere. Hvis ikke kan det være at ikke alle gruppene kommer i gang.

Vi hadde innmelding mandag 5.september. Det er fortsatt mulig å melde på ditt barn. Send sms til 90017938 dersom du ønsker å melde på ditt barn.

Se ellers klubbens Facebooksider for mer info : www.facebook.com/groups/nordkappsk

Årsmøte 17.mars 2016

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes torsdag 17.mars kl 19:00 på Kystverket Troms og Finnmarks regionkontor i Fiskeriveien 3, Honningsvåg.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 29.februar til post@nordkappsk.org eller postboks 208, 9751 Honningsvåg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.nordkappsk.org

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksdokumenter:

 • Innkalling til årsmøte
 • Sakliste med dokumenter
 • Årsberetning
 • Revisjonsberetning
 • Ny lov for Nordkapp svømmeklubb
 • Årsmøte 3.februar 2015

  Det innkalles med dette til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb. Årsmøtet vil finne sted på Kystverket i Fiskerigata 3 onsdag 18.februar kl 19. Vanlige årsmøtesaker. Vel møtt!

  Viser til NIFs lovnorm § 15 Årsmøtets oppgaver

  (1) Årsmøtet skal:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

  (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

  (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

  Årsmelding 2014

   Møtevirksomhet:

  Ordinært årsmøte ble avholdt 11.mars 2014 på Kystverket.
  Det har i tillegg vært avholdt 5 styremøter/trenermøter og et medlemsmøte.

   Styret i 2014:

  Leder: Jarl Gunnar Sandvik
  Nestleder: Bengt Altmann
  Kasserer: Ann-Evy Johannessen
  Sekretær: Fred Gjøran Einvik
  Styremedlem: Jeannette Echardt Nielsen
  Varamedlem: Johanne Mathisen
  Varamedlem: Gro Benjaminsen
  Revisorer: Harald Frantzen og Line Therese Gusdal

   Klubbens trenere

  Nordkapp svømmeklubb har hatt følgende trenere i 2014:
  Hege Riise, Jeannette Echardt Nielsen, Sigve Gusdal, Arnt Edmund Ofstad, Fred Gjøran Einvik, Kim Rune Frantzen, Jens Trygve Olsen, Marius Olsen, Jarl Gunnar Sandvik , Hans Magne Olsen og Andreas Ulvatne
  Nordkapp svømmeklubb sliter fortsatt med rekruttering av trenere, men fikk i 2014 kurset opp Hege Riise og Jeannette Echardt Nielsen.

   Medlemmer

  Tall fra idrettsregistreringen pr 31.12.2014 viser at vi har 81 aktive medlemmer. Disse er fordelt på 21 i alderen 0-5 år, 37 i alderen 6-12 år, 1 mellom 13 og 19 år og 22 eldre enn 26 år. Det er gledelig at vi har stort sett har fulle puljer på treningene, vi har til og med måttet sette noen barn på venteliste. Nå er det opprettet en ny pulje slik at pr 20.januar 2015 har vi 3 puljer i alderen 6 – 9 år, 1 pulje for approberte (10 år og eldre barn), 1 vanntilvenningspulje for barn mellom 0 og 5 år og 1 masterspulje. Flere av de på masters tenker å delta på NM for masters!

   Økonomi

  Årsregnskapet viser at Nordkapp svømmeklubb gikk med et overskudd på 64 000. Vi har også i år en del avvik fra budsjettet som ble satt opp i etterkant av årsmøtet. Dette gjelder både på inntekt – og utgiftpostene.
  Avvikene fra budsjettet skyldes blant annet at vi ikke har fått inn det vi budsjetterte for på egenandeler, pga av at vi har hatt lavere deltakelse på stevner enn forventet. Dermed avviker både egenandelene og stevneutgiftene. I tillegg har vi ikke fått inn det vi budsjetterte for på dugnader, noe som skyldes liten aktivitet på dette området. Vi ønsker i mye større grad at en foreldregruppe kan være med å bidra med å organisere inntektsgivende arrangementer som lotteri, flaskeinnsamlinger og lignende. I tillegg bør klubben arrangere sponsorsvøm som vi har gode erfaringer med fra tidligere år. Kommunen innførte husleie for alle for 2014 og dette har bidratt til økte kostnader for klubben.
  Vi har fått mer enn vi budsjetterte for på sponsormidler og medlemskontingent. I tillegg innførte vi treningsavgift for voksne. Samtidig har vi brukt mindre penger enn budsjettert på annonser, stevner, og lisenser, inventar og utstyr, premier og porto.

   Stevner og samlinger

  1. Kompetansehelga 22-23.mars, Gardermoen
  2. Svømmeaksjonen, 2 kurs mai og juni, Honningsvåg
  3. Trenerkurs 14-16.november, Bergen
  4. Julestevne 6. – 7. desember, Lakselv
  Nordkapp svømmeklubb sendte i 2014 kun svømmere på julestevnet! I 2015 ønsker vi å jobbe for at enda flere av svømmerne reiser på stevner for å representere klubben.

  Nordkapp svømmeklubb vil takke trenere, foresatte/foreldre og medlemmer for innsatsen i året som gikk.

  Honningsvåg, 20.01.2015
  Styret i Nordkapp svømmeklubb

  Svøm langt 2015 – Rhodos

  logo-svom-langt-2015

  «Svøm langt» er en mosjonskampanje som kan holdes i alle svømmehaller i Norge. Hensikten med kampanjen er å skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet.

  Målet er å få flest mulig voksne til å svømme 10.000 meter i løpet av kampanjeperioden (5.000 meter for funksjonshemmede), og flest mulig barn til å svømme 2.500 meter (1.500 meter for funksjonshemmede). Kampanjen er nasjonal med nærmere 250 deltakende svømmehaller over hele landet.

  Som i alle år, er det også denne gangen flotte premier til noen heldige deltagere. Apollo er kampanjens reisesponsor og hovedpremien som blir trukket ut blant deltakerne går til kampanjens destinasjon som i år er Rhodos. Alle barn på 13 år og yngre som i perioden svømmer 2.500 meter får et diplom og blir med i trekningen om en ukestur for hele familien (fire personer) til Rhodos. I tillegg er det trekning av weekendopphold på Thon hotell i Norge for både til voksne og barn.

  Hver deltager får et registreringskort hvor de fører opp antall svømte meter for hver gang de svømmer. Deltakerne bestemmer selv hvor langt, hvor ofte og når de ønsker å svømme. Målet er 10.000 m for voksne og 2.500 m for barn, innen 31. mars. Funksjonshemmede voksne må svømme 5.000m, og funksjonshemmede barn 1.500m.