Innkalling til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb torsdag 15.mars 2018 kl 19

Det innkalles med dette til årsmøte i Nordkapp svømmeklubb torsdag 15.mars 2018. Årsmøtet finner sted på Kystverket kl 19.

Sakliste:

Sak 1: ​Godkjenning av de stemmeberettigede
Forslag til vedtak: Intet

Sak 2:​ Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.
​​
Sak 3:​ Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll.
Forslag til vedtak: Møteleder: Intet, Referent: Intet

Sak 4:​ Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetninger.
Forslag til vedtak: Årsberetning godkjennes

Sak 5:​ Behandling av idrettslagets regnskap.
Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes

Sak 6:​ Behandle forslag og saker.
Forslag til vedtak:

Sak 7:​ Fastsette medlemskontingent.
Forslag til vedtak: 500 kr / 250 kr (1 år/ 0,5 år) videreføres

Årsmøte gir styret fullmakt til å sette egenandel til 0 kroner som egenandel ved svømmestevne ved behov.

Sak 8:​ Behandling av idrettslagets budsjett.
Forslag til vedtak: Budsjett godkjennes

Sak 9: Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.
Forslag til vedtak: Ingen endring

Sak 10:​ Foreta valg.

Bakgrunn før behandling
a. Leder Sigve Reidar Hansen Gusdal står på valg
b. Styremedlem Hege Rise står på valg
c. Revisor 2018: forslag om videreføring av Line Gusdal og Harald Frantzen
d. Bengt Altmann forklarer valg av representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i.
e. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 vara for er på valg fra 2018:

Forslag til vedtak: Intet

VEDLEGG TIL MØTET:

ÅRSBERETNING

Regnskap 2017 (fremlegges på årsmøtet)

Budsjett 2018 (fremlegges på årsmøtet)

Revisjonsberetning 2017

Årsmøte 28.mars 2017

Nordkapp svømmeklubb avholdt årsmøte 28.mars 2017. Styret fortsetter. Følgende sitter i styret i Nordkapp svømmeklubb:
Leder Sigve Gusdal
Nestleder Bengt Altmann
Styremedlem Ann-Evy Johannnessen
Styremedlem Hege Riise
Styremedlem Fred Gjøran Einvik

Under finnes lenke til årsmøtedokumentene. Protokollen blir lagt ut så fort den er klar elektronisk.

Innkalling årsmøte

Sakliste og saksdokumenter til årsmøtet

Årsmelding 2016

Haimerket – fokus på medley

Haimerket

På Hai-nivået har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene. I tillegg repetisjon fra tidligere nivåer.

Læringsmål

  • Kunne svømme medley
  • Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
  • Kunne grunnleggende livredning i vann

Delmål

  • Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg
  • Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst
  • Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl
  • Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
  • Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
  • Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
  • Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
  • Kunne svømme 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng)

Livredningstest

Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannflaten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand , ilandføring 25 m. av «den forulykkede» ved hjelp av forlenget arm. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.

Delfinmerket – fokus på bryst- og butterflyteknikken

Delfinmerket

På Delfin-nivået har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-nivået har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert. I tillegg repetisjon fra tidligere nivåer.

Læringsmål

  • Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
  • Kunne svømme med klær og trå vannet

Delmål

  • Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning
  • Kunne utføre 3 butterflybeinspark under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
  • Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
  • Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
  • Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.
  • Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Sjøløvemerket – fokus på bryst- og butterflybevegelsen

Sjøløvemerket

På Sjøløve-nivået har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynneropplæringen, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået. I tillegg er det viktig med repetisjon fra de tidligere nivåene.

Læringsmål

  • Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
  • Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

Delmål

  • Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
  • Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel/flytepinne/pølse under brystet)
  • Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
  • Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
  • Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak (syklus)
  • Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linje-holdning
  • Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Selmerket – fokus på crawl og rygg

Selmerket

På Sel-nivået har man, foruten repetisjon fra tidligere nivåer, fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynneropplæringen. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Læringsmål

  • Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå
  • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Delmål

  • Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta
  • Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «super-mann» på venstre side
  • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne/pølse), med pusting
  • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen
  • Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann
  • Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming
  • Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
  • Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg
  • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste rednings-line/livbøye («throw»)

Selungenmerket – dekker kjernefunksjonen fremdrift

Selungen

Krav:

Godkjent følgende kjerneøvelser:

  • Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting
  • Crawlsvømming uten pust
  • Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning
  • Ryggsvømming – linjeholdning – puste
  • Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

Krav for funksjonshemmede:

  • Sculling: Ligg på ryggen og utfør ulike scullingbevegelser. Roter til magen og utfør ulike scullingbevegelser, eller crawl benspark.
  • Crawl – Rygg: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, starte crawlsvømming med pust ca.10 meter og rotere på ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca.10 meter. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med «ti på to-tak». Elever som ikke kan svømme crawl skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, og rotere til ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca.10 meter. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med «ti på to-tak».
  • Bryst: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol, og gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten. Deretter skal eleven svømme 10 meter brystsvømming med rytmisk pusting.